Varför förändrar vi i Malmö?

Den 12 december byter vi tidtabell. I samband med detta kommer en del regionbussar att få nya centrala slutstationer i Malmö.

Den 12 december byter vi tidtabell. I samband med detta kommer en del regionbussar att få nya centrala slutstationer i Malmö.
Vissa bussar som tidigare kört till Malmö C kommer att vända på Södervärn eller Värnhem medan andra kommer få nya körvägar i Malmö.
I takt med att Malmö växer kommer fler att vilja och behöva resa inne i Malmö. För att kollektivtrafiken ska passa så många som möjligt behöver vi göra en del förändringar. Några exempel är att MalmöExpressen börjar rulla på fler linjer och att alla Malmös stadsbussar ska drivas av el år 2030. Dessutom kommer vissa regionbussar inte köra till Malmö C utan till andra centrala slutstationer. Tanken är att orter som saknar tågförbindelse ska ha förtur till Malmö C. Då kan man kan ta sig dit utan att behöva byta buss. På orter där man kan resa direkt till Malmö C med tåg kommer regionbussarna att få andra slutstationer.