Vägarbete Kyrkogatan i Lund

Lunds kommun bygger om ett cykelstråk vid Kyrkogatan. Detta medför att gatan kommer vara avstängd under hösten.

Arbetet pågår från och med den 18 augusti och påverkar flera av de linjer som passerar Kyrkogatan. Vissa linjer får en annan körväg och kommer inte att stanna vid vissa hållplatser som de normalt stannar vid. 

Sök din resa för mer specifik information.

Linjer och hållplatser som arbetet påverkar

Stadsbusslinje:
1, 2, 3, 4, 5 och 6
Hållplatser som påverkas i en eller båda riktningarna.
Lundagård, Domkyrkan, Stadsbiblioteket. Åke Hans, Idrottsplatsen, Västerull, tänk på att  I enstaka fall påverkas också läge B vid Lund C .
I de fall en linje inte stannar vid en viss hållplats hänvisar vi till Botulfsplatsen alternativt Clementstorget/Lund C.