Konceptbuss 1.0 förbättrar kommande stadsbussar

Konceptbuss 1.0 rullade i Skåne mellan augusti 2016 och juni 2017. Den var Skånetrafikens eget rullande reselabb, en ombyggd stadsbuss där vi testade olika inredningskoncept och ny teknik för att hitta rätt för framtidens resor.

Alla koncept utvecklades efter önskemål och i löpande dialog med olika resenärsgrupper. Genom att låta Konceptbussen gå i stadstrafik testades den i skarpt läge. Allt för att våra resenärer ska få en ännu bättre resa som passar deras behov och för att locka ännu fler att upptäcka stadsbussarna i Skåne. Skånetrafiken har som mål att få fler att åka kollektivt. För att lyckas behövs utveckling inom flera områden. 

Konceptbusstänk på kommande StadsExpresser 

I april 2017 tog Skånetrafikens ledningsgrupp beslut om att de olika modulerna och lösningarna från Konceptbuss 1.0 ska byggas in i kommande StadsExpresser där behovet är störst, närmast på tur HelsingborgsExpressen 2019 och därefter LundaExpressen (spårvagnen) och MalmöExpressen. Ett starkt intresse har också lett till att Malmös första elbussar, linje 7 i december 2018, får flera inslag från Konceptbussen. Flera trafikhuvudmän i andra städer har också visat intresse och i Luleå har redan nya bussar börjat rulla med Skånetrafikens inredningslösningar. 

Konceptbussen bagagehylla

Utvecklingsprocess

Konceptbussen  växte fram våren 2016 i nära samarbete med Volvo, Transdev och designfirman Veryday.

Via många intervjuer med olika användargrupper vaskade vi fram essensen i vad som är viktigt för resenärerna. Vi träffade allt från barnfamiljer, äldre, funktionshindrade och personer som i dag inte alls reser med Skånetrafiken till vana pendlare i alla åldrar. Under projektet intervjuade vi, följde med på resan, observerade, tog fram förslag som sedan via nya möten med användarna testades, förkastades eller vidareförädlades. På den vägen hittades fyra fokusområden och olika inredningskoncept. Koncept som sedan på mindre än ett halvår förverkligades i en ombyggd buss som sedan gick i stadstrafik.

Olika inredningskoncept i bussen

Utifrån intervjuerna med användargrupperna fokuserade vi på att skapa en buss som fyllde resenärernas olika behov; koppla av, vara i sin egen bubbla, jobba eller vara social. Här har vi även beaktat hur utrymmet i bussen kan ändras efter olika behov och syften, till exempel för barnfamiljen, gänget en fredagskväll eller kollegorna som är på väg till ett kundmöte. Det ska också vara enkelt att komma ombord, validera färdbeviset, se var du befinner dig och att stiga av bussen.

Främre ståplatsen
Ambitionen var att göra det attraktivt att stå, inte minst för korta resor. Det ska vara enkelt och hygieniskt att hålla i sig, gärna något att luta sig mot och ställa sin kaffekopp. Här kan du ladda din mobil, ställa din väska så att den inte är i vägen och utan att den blir smutsig. Här kan du jobba när det inte är så många som reser.Konceptbussen ståplats

Soffgruppen på den upphöjda ytan
En rymlig sittplats för många; familjen, gänget, arbetskollegorna. Men även en rymlig ståplats placerad på mångas favoritplats i bussen. En upphöjd plats där resenärerna kan ha koll vilket efterfrågats.


Belysning
Starka ljusrör är inget för Skånetrafikens resenärer. Många efterfrågar ett mer vänligt ljus, vilket resulterade i ett varmt allmänljus, riktad arbetsbelysning och även ljus under sätena som ska skapa rymd, harmoni och göra det lättare att städa. Ljuset bjuder kanske även in fler till att välja att placera sin väska på golvet.

Stänger
Bussen ser ut som ett fängelse sa en icke-resenär och det är inte välkomnande! Inte heller att inte nå upp till eller slå huvudet i bussens stänger. Men Konceptbussens mjuka runda former ville vi lätta upp intrycket och få fram stänger som följer alla krav på säkerhet och tillgänglighet. Stänger som man kan luta sig mot, kroka arm om och som passar olika längder hos våra kunder.

Stopp-knappar
Oron för att inte komma av vid rätt hållplats är stor. Bäst vore om stoppknapparna direkt kan signalera att din önskan att stiga av uppfattats. Många uttrycker ovilja att röra vid detaljer som flera andra vidrört tidigare, kanske är en stoppknapp som aktiveras via en svepning framtiden?

Bättre plats för funktionshindrade och barnvagnar
Konceptbussen var ursprungligt utrustad med en plats för rullstol och barnvagn. Ett behov av flera platser fanns, så vi skapade mer plats vid den bakre ingången och markerade tydligt vad platsen var avsett för. Funktionshindrade, bland annat rullstolsburna, har varit närvarande i alla stadier av utvecklingen allt från de inledande intervjuerna i Malmö, testning av koncept i Stockholm till utvärdering av platserna vid ombyggnad av den riktiga bussen i Säffle.

Teknik ombord
På Konceptbussen fanns maskiner för blippning av kort på flera ställen. Därför kunde man stiga på i alla dörrar vilket var uppskattat och sparade tid. Ombord fanns breda Infotainmentskärmar som visadeinformation till de resande. Det fanns även sju mindre touchskärmar som var tänkta att användas för enkäter och information.


Konceptbussen laddningLäs mer om Konceptbussen

Nedan finns några frågor och svar. Du kan även kika i den presentation som tagits fram av Veryday för projektet samt en kort film som visar några klipp från hur vi gått tillväga.