Inga palmoljerester i våra drivmedel

Sedan fyra år tillbaka förbjuder Skånetrafiken drivmedel som är helt eller delvis framställda av palmolja eller palmoljerester (PFAD). Som ett led i att uppnå fossilbränslefrihet bestämde Skånetrafiken i höstas att köra serviceresors fordon med biodiesel HVO100. Det har nu visat sig att det inte finns någon biodiesel HVO100 på den svenska marknaden som inte helt eller delvis är producerad på palmolja eller palmoljerester. Beslutet har därför reviderats.

Tack vare att Skånetrafikens kunder reser kollektivt sparade de under 2019 cirka 400 000 ton CO2 jämfört med om de hade kört bil. Sedan december 2018 kör våra tåg och bussar helt och hållet på förnybara drivmedel eller förnybar energi. Alla Skånetrafikens buss- och tågresor är märkta med Naturskyddsföreningens märkning Bra miljöval. Tågen och elbussarna går på förnybar el som också är märkt med Bra Miljöval och majoriteten av den vanliga busstrafiken körs på biogas. Biodiesel används som drivmedel till de resor där bussmodeller inte tillåter drift med förnybar el eller biogas till exempel vid expressbussresor. 

Målet om fossilbränslefria resor

Skånetrafiken har satt klimatmålet att även våra serviceresor (färdtjänst- och sjukresor) ska bli helt fossilbränslefria till december 2020. Sedan flera år tillbaka har personbilarna inom serviceresorna körts på biogas. De dieseldrivna specialfordonen tankas på publikt tankställe med en dieselmix som till största del innehåller fossil diesel.  Dieseldriften är idag en nödvändighet då urvalet av bilar som klarar kvalitetskraven på tillgänglighet för kund är begränsat och därför inte kan köra på ett annat drivmedel.
I höstas tog Skånetrafikens ledningsgrupp beslutet att ställa om dessa resor till att köras med biodiesel HVO100 för att uppnå klimatmålet på fossilbränslefrihet. Men eftersom det inte kan garanteras att HVO100 är helt fritt från palmolja eller palmoljerester har Skånetrafiken valt att inte gå över till HVO100 som drivmedel. Problemet med palmolja och palmoljerester är att denna råvara fortfarande inte är helt spårbar till markanvändningen och att det idag finns en hel del illegala palmodlingar på skövlad regnskogsmark i t.ex. naturreservat i Sydostasien. Biodiesel från sådana odlingar genererar i värsta fall 2-3 gånger så mycket CO2-utsläpp som fossil diesel. Sådan biodiesel är ett förnybart drivmedel men inte ett hållbart sådant. 
Drivmedel måste vara hållbart ur alla perspektiv
På Skånetrafiken har vi tagit beslutet att om vi inte kan säkerställa att ett förnybart drivmedel är hållbart producerat och därmed skapar verklig klimatnytta så ska vi inte använda det i vår trafik. Vi är en delvis skattefinansierad verksamhet och vi ska använda dessa skattemedel för att skapa en så hållbar trafik som möjligt.  Då är det viktigt att lyfta blicken och se på de komplexa leveranskedjorna i sin helhet. För oss betyder det att våra serviceresetrafikföretag ska fortsätta köra resor med personbil på hållbart producerad biogas.
Andra resor som behöver köras med dieseldrivna specialfordon får fortsatt köra på den dieselmix som säljs vid publika tankställen. Utsläppen från andelen tankad fossil diesel ska även fortsättningsvis klimatkompenseras via klimatprojekt som är märkta med FN:s Gold standard. Vi vet att denna lösning inte är optimal men den är bättre än alternativet biodiesel HVO100 baserad på palmolja/PFAD.  Vi kommer att bevaka utvecklingen och är redo att ställa om till hållbara drivmedel när möjligheten ges. Och vi välkomnar även andra aktörer att tänka om i frågan. Allt för att säkerställa att ingen palmolja eller palmoljerester används.