Varför flexa?

Visst är det lättare att göra något tillsammans? Vi är många som vill leva mer hållbart, vi är många som vill göra en förändring. Det finns en kraft i det. Vi vill hjälpa dig att bli en del av lösningen.

Det som är bra för klimatet är ofta också bra för din hälsa. Och för din ekonomi. Som att cykla eller gå, som att äta mer grönt, som att ta bussen eller tåget ibland. 

För när du reser med oss släpper du ut 90 procent mindre koldioxid än om du kör bil. Ju fler vi blir desto bättre mår miljön, så börja flexa du med. Lite i taget.

 

 

 

Börja flexa du med!