Extra insatser för serviceresor

Skånetrafiken beslutade våren 2020 att tillfälligt ändra reglerna för samordning av Serviceresor på grund av covid-19. Då gällde ensamåkning vid sjuk- och färdtjänstresor för kunder över 70 år. I september 2021 öppnade samhället upp i takt med att fler vaccinerades. I samband med detta ändrades beslutet och samåkning justerades. Beroende på pandemins utveckling kommer beslut fattas succesivt om nya åtgärder.

Detta gäller för serviceresor

Från och med den 25 oktober 2021 samordnas alla serviceresor och följande gäller:

  • Sjukresor bokas med samåkning. Om det finns medicinsk grund ska det finnas ett intyg för undantag från samåkning som utförs av sjukvården – ett intyg som ligger till grund för att få åka ensam i fordonet. Det gäller även resor som bokas på tjänstekundnummer, dialys, cytostatika och strålbehandling.
  • Max två resenärer per personbil och max fyra i specialfordon.
  • Rekommendationerna är att samtliga resenärer ska bära munskydd. Resenärerna ansvarar själva för att ha med sig och använda munskydd. 
  • Alla färdtjänstresor och fasta färdtjänstresor planeras med samåkning, förutom de resenärer som har ett beviljat tillstånd för att få resa ensam.
  • Vid symtom ska man inte resa med oss. Upplever du symtom kontaktar du 1177/sjukvården som gör bedömningen av ditt vårdbehov och de bokar ett covid-fordon åt dig.

Resor med misstänkt smittade sker i covid-fordon

Serviceresekunder som misstänks vara smittade eller konstaterats vara smittade av covid-19 reser i stora serviceresefordon som är till för enbart dessa kunder. 

Ersättning för sjukresor med egen bil utanför Skåne 

Fram till den 31 mars 2022 kan du som gör sjukresor utanför Skåne få milersättning om resan görs med egen bil. Ersättningen är 17 kronor per mil och det krävs att vården styrker vårdbesöket.

Just nu bokar vi inte in resor i framsäte

Från och med 11 januari kommer Serviceresor inte att godkänna nya bokningar av resor i framsäte.