Extra insatser för serviceresor

Skånetrafiken beslutade våren 2020 att tillfälligt ändra reglerna för samordning av serviceresor på grund av pandemin. Från och med 1 april 2022 togs restriktionerna bort på grund av att covid-19 inte längre klassas som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Därför har samåkning återinförts och covid-fordon tas ur bruk den 16 maj. Beroende på pandemins utveckling kan besluten komma att justeras.

Återgång till serviceresors rutiner innan pandemin

I samråd med Smittskydd Skåne har vi återgått till samåkning och från och med den 6 april 2022 samordnas alla serviceresor och följande gäller:

  • Sjukresor bokas med samåkning. Om det finns medicinsk grund ska det finnas ett läkarintyg för undantag från samåkning – ett intyg som ligger till grund för att få åka ensam i fordonet. Det gäller även resor som bokas på tjänstekundnummer.
  • Rekommendationerna är att samtliga resenärer ska bära munskydd. Resenärerna ansvarar själva för att ha med sig och använda munskydd. 
  • Alla färdtjänstresor och fasta färdtjänstresor planeras med samåkning, förutom de resenärer som har ett beviljat tillstånd för att få resa ensamma.

Resor med smittade resenärer

Som en följd av att restriktionerna tagits bort återgår serviceresor till fastställda rutiner innan pandemin. Detta innebär att samåkning är återinfört och covid-fordon tas ur bruk 16 maj. Serviceresekunder som misstänks vara smittsamma kan resa utan samåkning men det krävs läkarintyg vid bokning enligt rutin.  

Fordon är tillgängliga för bokning per telefon till beställningscentralen varje dag dygnet runt via telefonnumret: 0771- 77 44 11, eller via serviceresors app.