Fakta om elbussar

Snart börjar Sveriges längsta elbuss att rulla i Malmö på linje 8. Här kan du läsa mer om elbussarna i staden.

Redan idag drivs många av Malmös stadsbussar på el. Målet är att alla stadsbussar i Malmö ska rulla på el före 2031. För en hållbar framtid krävs en modern kollektivtrafik med fossilfria bussar och tåg. Ett steg i denna riktning är den första helt eldrivna MalmöExpressen. I sommar börjar den att rulla på linje 8 mellan Västra hamnen och Lindängen.

MalmöExpressen - Sveriges längsta elbuss
MalmöExpressen på linje 8 är 24 meter långa. Det gör dem till Sveriges längsta elbussar. Bussarna är tillverkade i Belgien och är av modell Van Hool Exquicity 24 EV. Totalt kommer det att komma 21 nya MalmöExpressen. Med en MalmöExpressen kan 110 person resa samtidigt med god komfort.

Andra elbussar i Malmö

  • 60 eldrivna ledbussar från Volvo rullar sedan sommaren 2021. Dessa bussar är 18,6 meter och har tre dörrar. Sammanlagt har denna typ av buss plats för cirka 70 resenärer, varav 43 sittande. Dessa elbussar kör på linje 3, 4, 7, 34, 35, 52, 84.
  • 22 eldrivna från MAN rullar sedan sommaren 2021. Dessa bussar är 12,2 meter och har tre dörrar. Sammanlagt har denna typ av buss plats för cirka 40 resenärer, varav 27 sittande. Dessa elbussar kör till största del på linje 3, men kan också dyka upp på linje 4, 7, 34, 35, 52 och 84.
  • 13 stycken 12-meters elbussar från Volvo rullar på linje 7 i Malmö sedan decmber 2018.
  • Sedan 2014 rullar 17 stycken elhybrider på MalmöExpressen 5 mellan Västra hamnen och Stenkällan. 

Alla elbussar i Skåne drivs av el som uppfyller den Svenska Naturskyddsföreningens märkning Bra Miljöval.

Hur laddas bussarna?
Våra elbussar laddas på bussdepån när den är kopplad till en laddare. Denna avgör hur mycket bussens batterier behöver laddas för att bussen ska kunna köra en viss sträcka. När bussen kommer till bussdepån laddas batterierna på nytt. Elbussarna som kör på linje 7 kan också laddas vid ändhållplatsen på Ön och Svågertorp. 

Blir luften renare med elbussar?
En elmotor har inget avgasrör och genererar därför inga avgaser. Vi kan därför säga att luften blir renare. Vid kalla vinterdagar kan det kopplas på en tilläggsvärmare i elbussarna. Denna värmare drivs av en liten förbränningsanordning som går på förnybart drivmedel. Denna tilläggsvärmare genererar en viss mängd avgaser dock ligger värmarens avgasnivå under avgasnivån från bussar med förbränningsmotordrift.

Är elbussar tystare än vanliga bussar?
Elbussar genererar en avsevärt lägre ljudnivå, i snitt 5–6 decibel lägre än bussar med förbränningsmotor. En höjning av 10 decibel upplevs av den mänskliga hörseln som en fördubbling av ljudnivån. När bussen laddas uppstår ett lite surrande ljud. Det är dock inom ramen för Naturvårdsverkets riktvärden utomhus och är lägre än trafikbuller från bilar.

Hur påverkas trafiksäkerheten när bussarna är tystare?
Att det blir lägre bullernivå tycker nog alla är bra men när städerna får tystare fordon (elbussar och elbilar) behöver var och en som rör sig i staden vara mer uppmärksam. Som en extra trygghet är elbussarna utrustade med en varningssignal som föraren kan använda när hen närmar sig fotgängare och cyklister. Varningssignalen har ett diskret ljud och låter som en ringklocka. Denna typ av signal finns redan idag på spårvagnar runt om i Sverige.