En smidig nyhet i Malmö

Snart börjar Sveriges längsta elbuss att rulla mellan Västra hamnen och Lindängen på linje 8.

Den 12 juni är det så dags. Då gör MalmöExpressen entré på linje 8. Med MalmöExpressen 8 reser du smidigt och hållbart mellan Lindängen och Västra hamnen.

I MalmöExpressen 8 kan du gå på och av i alla dörrar
För att resan ska vara så smidig som möjligt väljer du själv vilken dörr du går på eller av i. När du går på blippar du din biljett i biljettläsaren som sitter i nära anslutning till dörren.

Med MalmöExpressen kan många resa tillsammans
Med MalmöExpressen på linje 8 kan strax över 100 personer resa tillsammans. Det finns cirka 40 sittplatser, två rullstolsplatser och plats för två till tre barnvagnar. Om fler reser med buss istället för bil blir mer yta tillgänglig i staden. 

Hur ofta kan jag resa med linje 8?
Under sommaren kan du resa med MalmöExpressen 8 var tionde minut under större delen av dagen. Tidtabellen kan variera på helger och under tidig morgon och kväll. Här kan du söka din resa. Till sök resa på webben.

Vad är det för skillnad mellan MalmöExpressen 5 och MalmöExpressen 8?
Till skillnad från MalmöExpressen 5, som är en elhybrid är MalmöExpressen 8 helt eldriven. Utvändigt ser bussarna likadana ut. Invändigt är det större utrymme i MalmöExpressen 8. Det gör det enklare att röra sig inne i bussen vilket gör det enklare när du ska gå av och på.

Var kan jag resa med MalmöExpressen 8?
MalmöExpressen 8 kör mellan Västra hamnen och Lindängen. Här kan du på en karta se de hållplatser som MalmöExpressen 8 stannar vid. Observera att linje 8 inte stannar vid hållplats Davidshall under sommaren. Här hittar du en karta över nya linje 8.

När går den första turen med MalmöExpressen?
Den första turen med MalmöExpressen 8 kör från Lindängen den 12 juni klockan 06.10. Från Fullriggaren rullar den första turen klockan 06.22. 

Hur blir det - kommer MalmöExpressen 8 att köra i egen bussfil?
I framtiden kommer MalmöExpressen 8 till stor del att köra i egen bussfil. I början samsas dock MalmöExpressen 8 med den övriga trafiken. Under kommande år sker det flera ombyggnationer i Malmö. Därför är inte bussfilerna färdiga ännu. När dessa är klara kommer resan med MalmöExpressen 8 att vara än smidigare. 

MalmöExpressen 8 stannar vid hållplatser med hög komfort
Vi vill skapa hållplatser med hög komfort och standard, som bidrar till snabba hållplatsuppehåll. Det får vi bland annat genom att bussen enkelt kan köra in och ut från hållplatsen och att det vid vissa hållplatser finns väderskydd i hela bussens längd. Dessutom ska våra hållplatser vara tillgänglighetsanpassade och där ska finnas digital avgångsinformation så att du har kontroll över din resa. Till en början kommer inte alla hållplatser att vara helt anpassade efter nya MalmöExpressen 8.

Kommer det att komma fler MalmöExpressen?
Ja, det kommer det att göra. Under kommande år kommer Malmö att växa. I takt med den växande staden kommer fler att vilja och behöva resa i Malmö. Därför ställs krav på en pålitlig och hållbar kollektivtrafik och MalmöExpressen är en viktig del i detta. Under kommande år kommer det att komma ytterligare tre nya MalmöExpressen-linjer. 

Var kan jag läsa mer?
Du kan läsa mer Malmö stads arbete med stadsutveckling här. Till Malmö stads sida om stadsutveckling.