Vi justerar vår tidtabell

Den 20 mars gör vi vissa mindre förändringar i vår tidtabell. Förändringarna rör sig främst om justeringar av gällande tidtabell.

Det innebär att vissa linjer kommer att köra någon minut tidigare eller senare.

Sök din resa för att se hur och om den påverkas.

Nedan kan du läsa mer om utvalda förändringar

Linje 100 Kvällsturen som kör från Södervärn klockan 21.23 på lördagar och söndagar kommer att senareläggas med tio minuter och kör istället klockan 21.33.

Linje 122 kommer att få en ny kvällstur som kör mellan Kävlinge och Löddeköpinge klockan 22.01 på vardagar.

Linjen 123 får tre turer som förlängs mellan Kävlinge och Furulund och omvänt dagtid på vardagar. Från Stävie Häradsvägen klockan 10.03, 12.02 samt 14.03 och omvänt från Kävlinge 10.22, 12.22, samt 14.22. Dessa turer kommer nu att stanna på hållplatserna Kävlinge Annelund, Kävlinge Kvarngatan och Kävlinge station.

Linje 141 Kvällsturen som kör från Södervärn mot Svedala klockan 21.29 på vardagar kommer att senareläggas och kör istället klockan 21.45.

Linje 144 får en ny hållplats på Stenåldersgatan i Malmö.

Linje 501 kommer att invänta tåget längre i Båstad än vad den gör idag.

Linje 503 kommer att få bättre passning till tåget i Förslöv än vad den har idag.

Linje 504 kommer att få bättre passning till tåget i Förslöv än vad den har idag.

Linje 505 kommer att passa tågen i Förslöv bättre. Hållplats Hov kyrkan kommer att byta namn till Ysnahögen, detta för att förtydliga avståndet till Hov kyrkan som linje 523 stannar vid. 

Linje 506 De första morgonturerna kommer att köra tidigare för att bättre passa de som arbetar på Ängelholms sjukhus.

Helsingborg linje 3 Från och med den 20 mars testar Skånetrafiken lördagstrafik till Hjälmshult med linje 3. Idag kör linje 3 till Hjälmshult på vardagar och till Mariastaden på lördagar. Nu utökar Skånetrafiken trafiken till Hjälmshult att även gälla lördagar.