Extra insatser för serviceresor

Många som reser med Skånetrafikens serviceresor tillhör riskgrupper och måste kunna ta sig till sjukhus eller vårdcentral på ett tryggt och säkert sätt med minimal risk för smitta. Serviceresor har därför vidtagit flera åtgärder för att minska smittspridning. Läs om drive-in-provtagning och ensamresor här.

Serviceresor inför ensamresor 

Serviceresor vidtar åtgärder för att minska risken för smittspridning av det nya coronaviruset. I mån av plats kommer du som är serviceresekund nu resa ensam i fordonen. Beslutet gäller från och med nu fram till 31 augusti, men kan komma att förlängas. En del resor kan behöva genomföras på andra tider än önskat.
- Sjukresor bedöms vara en samhällsviktig resa och det är viktigt att vi i det läge som råder utför resorna så säkert det bara går, säger Titti Unosdotter, affärsområdeschef för Skånetrafikens serviceresor, angående beslutet.

Sjukresor för drive-in-provtagning

Nu införs så kallade provtagningsresor som innebär att du som serviceresekund transporteras till vårdinrättningar där personalen går ut och genomför provtagning i fordonet. 
På detta sätt så slipper du gå in i väntrum och kan sedan snabbt åka hem igen. Det är en tidsbegränsad åtgärd för att skydda kunder i riskgrupper och minska smittspridningen. Provtagningsresa till vårdinrättning bokas endast av vårdpersonal.

Ny rutin för resor med misstänkt smittade

Serviceresor har tillsammans med ett av våra trafikföretag beslutat om att köra igång en ny lösning för resor med kunder som har konstaterats vara smittade av covid-19, samt kunder som vården misstänker kan vara smittade.

Från och med nu kommer smittade serviceresekunder resa i dedikerade stora serviceresefordon och enbart dessa kunder kommer åka i de fordonen. Förarna är frivilliga och har fått relevant specialutbildning av vården.

Vi hoppas att detta kommer kännas tryggt och säkert för alla, både kunder och förare. Övriga fordon kommer inte att bokas med kunder som misstänks vara smittade.

Ny tillfällig regel om intyg för sjukresa

Nu frångår vi också tillfälligt regelverket i frågan om vem som har rätt att skapa ett sjukintyg. Enligt befintligt regelverk är det enbart legitimerad personal från regionalt finansierad hälso- och sjukvård som har rätt att utfärda intyg som ger rätt till sjukresa. Serviceresor vidtar nu en tidsbegränsad åtgärd så att även legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal anställda i kommunerna i Skåne har rätt att skapa intyg för sjukresa. Intygen ska vara skriftliga och kan utfärdas med högst 6 månaders giltighetstid. Beslutet om den tillfälliga regeln gäller mellan 27 mars och 31 augusti.

För att beställa sjukresa ringer ni nummer 0771 77 44 11 altenativt mejla bokningserviceresor@skanetrafiken.se. Vi har öppet dygnet runt!