Så jobbar vi kring Covid-19

Vi bryr oss om er och vet att ni behöver kunna resa med oss också i svåra tider som dessa. I samband med covid-19 följer vi noga myndigheternas rekommendationer och vidtar speciella åtgärder för att förhindra smittspridning. Alla ska känna sig så trygga som möjligt på våra tåg och bussar - och inte minst i våra serviceresefordon. Tillsammans och med hänsyn håller vi Skåne rullande.

Så jobbar vi kring Covid-19

 • Så här reser du tryggt med oss

  I samband med viruset covid-19 följer vi rekommendationerna från svenska Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Skåne.

  Om det kommer nya rekommendationer för kollektivtrafiken kommer vi att följa dessa och så snabbt vi kan informera dig här.

  Folkhälsomyndigheten kom den första april med nya riktlinjer när det gäller resor i kollektivtrafiken.

  De riktlinjerna säger att vi på Skånetrafiken ska erbjuda trygg kollektivtrafik utan trängsel för dig som måste resa kollektivt.

  • Sprid ut er och håll avstånd när ni reser med bussar och tåg.
  • Undvik att resa i rusningstid om du möjlighet.
  •  Vi på Skånetrafiken ska se till att det inte är trångt på tåg och bussar för dig som behöver resa med oss.

  Folkhälsomyndighetens råd till svenska folket bygger på personligt ansvar. Det gäller alla oss som reser med buss och tåg. Res inte om du är sjuk, var noga med att tvätta händerna med tvål och vatten, nys eller hosta i armvecket och visa hänsyn till dina medresenärer.

  Tack för att du är med och bidrar till en trygg kollektivtrafik. 

  Vill du veta mer covid-19 läs på Region Skånes hemsida.

  Håll koll på vår trafik

  De flesta av våra tåg och bussar går som vanligt. En del saker har dock förändrats, bland annat trafiken över till Danmark och busstrafiken i Lund. Du hittar alltid våra senaste åtgärder i samband med covid-19 här och när du söker din resa.

    • Anpassad trafik

  Antalet resor med Skånetrafikens bussar har i stort sett halverats de senaste veckorna. Dessutom är antalet sjukskrivna förare högre än normalt. Därför anpassar vi från och med onsdag busstrafiken i Lund och Hässleholm.

  Anpassningen sker genom att trafiken får lite längre tid mellan avgångarna på de tider och linjer där väldigt få reser. På övriga linjer har vi analyserat resandet och anpassat trafiken så att det inte ska bli svårt att hålla avstånd ombord.
  Total glesas avgångarna ut med cirka 15 procent.
  Vi håller hela tiden koll på att det inte blir för trångt på våra fordon. Ser vi sådana tendenser är vi beredda att åter öka kapaciteten.

   

   

 • Tillfälliga biljetter

  Den oförutsägbara situationen med covid-19 innebär att ni som reser med oss med kort varsel kan bli sjuka eller få råd om att stanna hemma.

  Därför har vi tagit fram en tillfällig 7-dagarsbiljett. 
  Arbetet med att utveckla biljetten pågår just nu och planeras vara klart i början av nästa vecka. Biljetten blir först tillgänglig i appen och här på skanetrafiken.se. Efter hand blir det sen möjligt att köpa biljetten på fler ställen.
  Biljetten kommer att finnas fram till 14 juni.

  Fakta 7-dagarsbiljetten

  • Biljetten gäller för fritt resande i 7 dagar efter aktivering inom zonen du väljer. 
  • Biljetten är enbart giltig inom Skåne.
  • Biljetten går att köpa med alla rabatter.
  • Biljetten kostar lika mycket som en fjärdedel av en 30-dagarsbiljett.
  • För en vuxen kostar den till exempel 299 kronor för hela Skåne, 224 kronor för en mellanzon och 139 kronor för en liten zon.
  • Biljetten går inte att låna ut. Just nu är 30-dagarsbiljetten den enda biljetten som går att låna ut. 
  • Biljetten går att köpa till och med 14 juni 2020.
  • Till att börja med säljs biljetten i Skånetrafikens app och här på skanetrafiken.se. Senare blir det också möjligt att köpa biljetten i biljettautomater och över disk på kundcenter och hos ombud.
 • Extra insatser för serviceresor

  Många som reser med Skånetrafikens serviceresor tillhör riskgrupper och måste kunna ta sig till sjukhus eller vårdcentral på ett tryggt och säkert sätt med minimal risk för smitta. Serviceresor har därför vidtagit flera åtgärder för att minska smittspridning. Läs om drive-in-provtagning och ensamresor här.

  Serviceresor inför ensamresor 

  Serviceresor vidtar åtgärder för att minska risken för smittspridning av det nya coronaviruset. I mån av plats kommer du som är serviceresekund nu resa ensam i fordonen. Beslutet gäller från och med nu fram till 25 april, men kan komma att förlängas. En del resor kan behöva genomföras på andra tider än önskat.
  - Sjukresor bedöms vara en samhällsviktig resa och det är viktigt att vi i det läge som råder utför resorna så säkert det bara går, säger Titti Unosdotter, affärsområdeschef för Skånetrafikens serviceresor, angående beslutet.

  Sjukresor för drive-in-provtagning

  Nu införs så kallade provtagningsresor som innebär att du som serviceresekund transporteras till vårdinrättningar där personalen går ut och genomför provtagning i fordonet. 
  På detta sätt så slipper du gå in i väntrum och kan sedan snabbt åka hem igen. Det är en tidsbegränsad åtgärd för att skydda kunder i riskgrupper och minska smittspridningen. Provtagningsresa till vårdinrättning bokas endast av vårdpersonal.

  Ny rutin för resor med misstänkt smittade

  Serviceresor har tillsammans med ett av våra trafikföretag beslutat om att köra igång en ny lösning för resor med kunder som har konstaterats vara smittade av covid-19, samt kunder som vården misstänker kan vara smittade.

  Från och med nu kommer smittade serviceresekunder resa i dedikerade stora serviceresefordon och enbart dessa kunder kommer åka i de fordonen. Förarna är frivilliga och har fått relevant specialutbildning av vården.

  Vi hoppas att detta kommer kännas tryggt och säkert för alla, både kunder och förare. Övriga fordon kommer inte att bokas med kunder som misstänks vara smittade.

  Ny tillfällig regel om intyg för sjukresa

  Nu frångår vi också tillfälligt regelverket i frågan om vem som har rätt att skapa ett sjukintyg. Enligt befintligt regelverk är det enbart legitimerad personal från regionalt finansierad hälso- och sjukvård som har rätt att utfärda intyg som ger rätt till sjukresa. Serviceresor vidtar nu en tidsbegränsad åtgärd så att även legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal anställda i kommunerna i Skåne har rätt att skapa intyg för sjukresa. Intygen ska vara skriftliga och kan utfärdas med högst 6 månaders giltighetstid. Beslutet om den tillfälliga regeln gäller mellan 27 mars och 31 augusti.

  För att beställa sjukresa ringer ni nummer 0771 77 44 11 altenativt mejla bokningserviceresor@skanetrafiken.se. Vi har öppet dygnet runt!

 • Städning av fordon

  Våra tåg och buss städas varje dag. Utöver det säkerställer vi att trafikföretagen följer de rutiner som gäller för städning av fordon.

  Enligt Smittskydd Skåne är en daglig städning med rengöringsprodukter av beröringsytor tillräckligt. Detta innebär att sanering av fordon i dagsläget inte är något som anses nödvändigt eller som rekommenderas av svenska myndigheter. Om rekommendationerna ändras kommer vi att utöka städningen.

   

 • Resor till Danmark - stora förändringar

  Den danska regeringens beslut att delvis stänga gränserna tvingar oss att kraftigt reducera trafiken över Öresundsbron. Du som köpt och aktiverat en periodbiljett till Danmark kan få den återbetalad. Läs mer om det här.

  Det är viktigt att du som ska resa till och från Danmark har koll på vad som gäller. Vi på Skånetrafiken gör allt vi kan för att det ska bli så bra som möjligt. Aktuell trafikinformation hittar du både när du söker din resa här och i appen. 

  Från måndagen den 30 mars kör två tåg i timmen mellan Malmö och Köpenhamn under rusningstid på vardagar. På helger och övrig tid på dagen är det fortsatt ett tåg i timmen.

  För att se när ditt tåg avgår och få aktuell trafikinformation söker du din resa här eller i appen.

  För mer detaljerad information hänvisar vi till rejseplanen.

  Bra att veta om resan

  Tåget kör vidare från Copenhagen Airport mot Köpenhamn efter att passagerare genomgått gränskontroll på plattformen.

  För att resa vidare från Malmö norrut om du börjat din resa i Danmark, på Hyllie eller Triangeln behöver du byta tåg på Malmö C.

  Det här gäller för att resa in i Danmark

  Beslutet innebär också att bara du som till exempel kan bevisa att du är dansk medborgare, bor eller arbetar i Danmark får tillåtelse att resa in i landet. För att veta vad som gäller, ber vi dig läsa här.

  Återlösen av 30-dagarsbiljetter

  Har du köpt och aktiverat en periodbiljett till Danmark kan den återbetalas för de resterande dagarna. Detta gör du genom att kontakta vår kundtjänst eller besöka våra kundcenter

 • Kontakta oss - ändrade tider

  På grund av rådande situation har vi ändrat våra öppettider.

  Det gäller både på våra kundcenter och vår telefonväxel samt chatt.
  Vi har alltid aktuella öppettider på våra kundcenter här och i vår telefonväxel här.