Så jobbar vi kring Covid-19

Vi bryr oss om er och vet att ni behöver kunna resa med oss också i svåra tider som dessa. I samband med covid-19 följer vi noga myndigheternas rekommendationer och vidtar speciella åtgärder för att förhindra smittspridning. Alla ska känna sig så trygga som möjligt på våra tåg och bussar - och inte minst i våra serviceresefordon. Tillsammans och med hänsyn håller vi Skåne rullande.

Så jobbar vi kring Covid-19

 • Så här reser du tryggt med oss

  I samband med viruset covid-19 följer vi rekommendationerna från svenska Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Skåne.

  Om det kommer nya rekommendationer för kollektivtrafiken kommer vi att följa dessa och så snabbt vi kan informera dig här.

  För att undvika trängsel ombord räknar vi dagligen hur många som reser med många av våra bussar och tåg för att vi ska kunna förstärka där det behövs.

  För att vi ska undvika trängsel behöver vi även hjälp av er som reser med oss.

  Tänk på det här när du ska resa

  • Undvik helst att resa i rusningstid. 
  • Vänta på nästa buss eller tåg om det är fullt.
  • Sprid ut er och håll avstånd när ni reser med bussar och tåg.

  Allmänna råd

  Folkhälsomyndighetens råd till svenska folket bygger på personligt ansvar. Det gäller alla oss som reser med buss och tåg.

  • Res inte om du är sjuk.
  • Var noga med att tvätta händerna med tvål och vatten.
  • Nys eller hosta i armvecket.
  • Visa hänsyn till dina medresenärer.

  Tack för att du är med och bidrar till en trygg kollektivtrafik. 

  Vill du veta mer covid-19 läs på Region Skånes hemsida.

  Håll koll på vår trafik

  De flesta av våra tåg och bussar går som vanligt. En del saker har dock förändrats, bland annat trafiken över till Danmark, trafiken med Pågatågen sena kvällar och busstrafiken i några av våra städer. Du hittar alltid våra senaste åtgärder när du söker din resa.

  Ny tjänst för att undvika trängsel

  För att göra det möjligt lanserar vi nu en ny tjänst där du, i samma livekarta som du ser var våra bussar och tåg befinner sig, också kan se hur många platser som finns lediga ombord. Den nya tjänsten fungerar på de bussar och de pågatåg där vi har automatisk passagerarräkning.

  Här hittar du tjänsten

    • Anpassad trafik

  Antalet resor med Skånetrafikens bussar har i stort sett halverats de senaste veckorna. Därför anpassar vi busstrafiken i Lund, Hässleholm och Helsingborg samt viss tågtrafik.

  Anpassning av busstrafik

  Busstrafiken får lite längre tid mellan avgångarna på de tider och linjer där väldigt få reser. På övriga linjer har vi analyserat resandet och anpassat trafiken så att det inte ska bli svårt att hålla avstånd ombord.
  Total glesas avgångarna ut med cirka 15- 20 procent.
  Skånetrafiken håller hela tiden koll på att det inte blir för trångt på våra fordon. Bland annat räknar vi våra resenärer. Läs mer om det här.
  Ser vi tecken på trängsel är vi beredda att åter öka kapaciteten.

  Anpassning av tågtrafik

  Den 1 maj anpassade vi också tågtrafiken till färre resande och för att skapa en bättre uthållighet i trafiksystemet. 

  Samtidigt som vissa avgångar tas bort satte vi från och med den 11 maj in extra Öresundståg i rusningstid. Detta för att minska risken för trängsel.

  • Öresundstågen ersätter de på grund av banarbeten inställda Pågatågen mellan Helsingborg och Malmö.
  • Dessutom förlängs tågen på de avgångar där det är möjligt.

  Sedan tidigare körs endast två tåg i timmen över Öresundsbron i rusningstid. Detta efter ett danskt myndighetsbeslut. Tågresandet över bron har minskat med upp emot 90 procent.

  Sök din resa här på skanetrafiken.se eller i appen för att få den senaste informationen om din resa.

  Reseanmälan för gruppresor pausas

  På grund av att vi jobbar hårt för att spara resurser och skapa uthållighet i trafiken pausas också möjlighet till resenanmälan för gruppresor. Folkhälsomyndigheterna rekommenderar också att grupper ska undvikas.
  Vi återkommer med information när tjänsten är igång som vanligt igen.

 • Tillfälliga biljetter

  Den oförutsägbara situationen med covid-19 innebär att ni som reser med oss kan bli sjuka med kort varsel eller få råd om att stanna hemma.

  Därför har vi tagit fram en tillfällig 7-dagarsbiljett. 

  Biljetten går att köpa i appen, här på skanetrafiken.se samt på våra kundcenter. Efter hand blir det sen möjligt att köpa biljetten på fler ställen. Biljetten kommer att finnas fram till 14 juni.

  Fakta 7-dagarsbiljetten

  • Biljetten gäller för fritt resande i 7 dagar efter aktivering inom zonen du väljer. 
  • Biljetten är enbart giltig inom Skåne.
  • Biljetten går att köpa med alla rabatter.
  • Biljetten kostar lika mycket som en fjärdedel av en 30-dagarsbiljett.
  • För en vuxen kostar den till exempel 299 kronor för hela Skåne, 224 kronor för en mellanzon och 139 kronor för en liten zon.
  • Biljetten går inte att låna ut. 
  • Biljetten går att köpa till och med 14 juni 2020.
  • Biljetten säljs i Skånetrafikens app, här på skanetrafiken.se, över disk på kundcenter samt i biljettautomater och hos ombud.
 • Extra insatser för serviceresor

  Många som reser med Skånetrafikens serviceresor tillhör riskgrupper och måste kunna ta sig till sjukhus eller vårdcentral på ett tryggt och säkert sätt med minimal risk för smitta. Serviceresor har därför vidtagit flera åtgärder för att minska smittspridning. Läs om drive-in-provtagning och ensamresor här.

  Serviceresor inför ensamresor 

  Serviceresor vidtar åtgärder för att minska risken för smittspridning av det nya coronaviruset. I mån av plats kommer du som är serviceresekund nu resa ensam i fordonen. Beslutet gäller från och med nu fram till 31 augusti, men kan komma att förlängas. En del resor kan behöva genomföras på andra tider än önskat.
  - Sjukresor bedöms vara en samhällsviktig resa och det är viktigt att vi i det läge som råder utför resorna så säkert det bara går, säger Titti Unosdotter, affärsområdeschef för Skånetrafikens serviceresor, angående beslutet.

  Sjukresor för drive-in-provtagning

  Nu införs så kallade provtagningsresor som innebär att du som serviceresekund transporteras till vårdinrättningar där personalen går ut och genomför provtagning i fordonet. 
  På detta sätt så slipper du gå in i väntrum och kan sedan snabbt åka hem igen. Det är en tidsbegränsad åtgärd för att skydda kunder i riskgrupper och minska smittspridningen. Provtagningsresa till vårdinrättning bokas endast av vårdpersonal.

  Ny rutin för resor med misstänkt smittade

  Serviceresor har tillsammans med ett av våra trafikföretag beslutat om att köra igång en ny lösning för resor med kunder som har konstaterats vara smittade av covid-19, samt kunder som vården misstänker kan vara smittade.

  Från och med nu kommer smittade serviceresekunder resa i dedikerade stora serviceresefordon och enbart dessa kunder kommer åka i de fordonen. Förarna är frivilliga och har fått relevant specialutbildning av vården.

  Vi hoppas att detta kommer kännas tryggt och säkert för alla, både kunder och förare. Övriga fordon kommer inte att bokas med kunder som misstänks vara smittade.

  Ny tillfällig regel om intyg för sjukresa

  Nu frångår vi också tillfälligt regelverket i frågan om vem som har rätt att skapa ett sjukintyg. Enligt befintligt regelverk är det enbart legitimerad personal från regionalt finansierad hälso- och sjukvård som har rätt att utfärda intyg som ger rätt till sjukresa. Serviceresor vidtar nu en tidsbegränsad åtgärd så att även legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal anställda i kommunerna i Skåne har rätt att skapa intyg för sjukresa. Intygen ska vara skriftliga och kan utfärdas med högst 6 månaders giltighetstid. Beslutet om den tillfälliga regeln gäller mellan 27 mars och 31 augusti.

  För att beställa sjukresa ringer ni nummer 0771 77 44 11 altenativt mejla bokningserviceresor@skanetrafiken.se. Vi har öppet dygnet runt!

 • Städning av fordon

  Våra tåg och buss städas varje dag. Utöver det säkerställer vi att trafikföretagen följer de rutiner som gäller för städning av fordon.

  Enligt Smittskydd Skåne är en daglig städning med rengöringsprodukter av beröringsytor tillräckligt. Detta innebär att sanering av fordon i dagsläget inte är något som anses nödvändigt eller som rekommenderas av svenska myndigheter. Om rekommendationerna ändras kommer vi att utöka städningen.

   

 • Resor till Danmark - stora förändringar

  Den danska regeringens beslut att delvis stänga gränserna har tvingat oss att kraftigt reducera trafiken över Öresundsbron.

  Det är viktigt att du som ska resa till och från Danmark har koll på vad som gäller. Vi på Skånetrafiken gör allt vi kan för att det ska bli så bra som möjligt. Aktuell trafikinformation hittar du både när du söker din resa här och i appen.

  För att se när ditt tåg avgår och få aktuell trafikinformation söker du din resa här eller i appen.

  Här kan du se ett genomsnitt av hur många som reser vid de olika avgångarna till Danmark.

  För mer detaljerad information hänvisar vi till rejseplanen.

  Den danska regeringen har ännu inte beslutat om när gränsen till Sverige kan öppnas igen.

  Bra att veta om resan

  Tåget kör vidare från Copenhagen Airport mot Köpenhamn efter att passagerare genomgått gränskontroll på plattformen.

  För att resa vidare från Malmö norrut om du börjat din resa i Danmark, på Hyllie eller Triangeln behöver du byta tåg på Malmö C.

  Det här gäller för att resa in i Danmark

  Beslutet innebär också att bara du som till exempel kan bevisa att du är dansk medborgare, bor eller arbetar i Danmark får tillåtelse att resa in i landet. För att veta vad som gäller, ber vi dig läsa här.

  Platsbiljett för resor i Danmark

  Från och med måndag 11 maj behöver du som reser med Öresundståg från Köpenhamns flygplats och vidare i Danmark ha en platsbiljett. Platsbiljetten är gratis och du kan hämta den i DSB:s app eller i någon av DSB:s biljettautomater. 

  På DSB:s hemsida finns mer information.

 • Kontakta oss - ändrade tider

  På grund av rådande situation har vi ändrat våra öppettider.

  Det gäller både på våra kundcenter och vår telefonväxel samt chatt.
  Vi har alltid aktuella öppettider på våra kundcenter här och i vår telefonväxel här.