Begränsad närtrafik, anropsstyrd trafik och plusresor

Med anledning av pandemin råder det för närvarande brist på fordon. Därför kan vi i nuläget endast erbjuda närtrafik, anropsstyrdtrafik och plusresa i den mån som vi har tillgång till fordon.

Du kan därför behöva ordna din resa på annat sätt, till exempel med taxi eller bil och ansöka om ersättning i efterhand.

I den mån vi har möjlighet fortsätter vi att köra närrtrafik, anropsstyrdtrafik och plusresa. Det är därför viktigt att du bokar din resa som vanligt, annars finns risk att du inte får ersättning för resan. I de fall du ordnar egen resa behöver du tänka på att spara och skicka in kvitto i enlighet med ansökan om ersättning vid försening.

Här söker du ersättning för din resa: Skånetrafiken-Ersättning vid försening - så funkar det (skanetrafiken.se)
Här hittar du mer information om närtrafik eller anropsstyrd trafik: Skånetrafiken (skanetrafiken.se)
Så här bokar du plusresa: Skånetrafiken-Pilot plusresa (skanetrafiken.se)