Lund–Eslöv–Marieholm–Teckomatorp 13–19 november

2017-11-06

Trafikverket utför kontaktledningsarbete i Eslöv. Från 13 november till 19 november pågår arbetet under kvällstid. Tågen kör på annan bana mellan Lund och Teckomatorp och stannar inte i Eslöv och Marieholm.

Ska du resa till eller från Eslöv/Marieholm reser du med tåg på sträckan Lund–Eslöv och med buss mellan Eslöv–Marieholm–Teckomatorp. 

Arbetet påverkar också vissa morgontåg lördag 18 november och söndag 19 november.

Sök din resa