Avstängning av Bangatan i Lund

Lund stad bygger om i korsningen Bangatan/Trollebergsvägen i Lund. Det innebär omfattande trafikomläggningar för dig som reser med linje 2, 4, 5, 126, 137, 139, 155, 165 och 166 fram till den 20 oktober.

 

Du som reser via  korsningen Bangatan/Trollebergsvägen i Lund kommer att uppleva omfattande trafikomläggningar under perioden 20 augusti till 19 oktober. Det gäller dig som reser med linjerna: 2, 4, 5, 126, 137, 139, 155, 165 och 166.

Lunds stad genomför ett vägarbete i korsningen Bangatan/Trollebersgvägen i Lund vilket innebär att enbart ett körfält är öppet och att Bangatan blir enkelriktad. Det i sin tur innebär att du som reser västerifrån mot centrum kan köra på sträckan. Bussar från centrum leds om via Kung Oscars Bro. Tingshuset blir tillfällig Lund C för berörda regionbussar.

Mest påverkan har omläggningen för dig som reser med linje 5 mot Nova. Linje 5 påverkas även av ett annat vägarbete på Åldermansgatan.

Trafikomläggningen innebär i korthet:

  • Du som reser från centrum västerut får något längre restid till din slutgiltiga destination.
  • Du kan inte byta vid Lund C byta från linje 2 (mot Värpinge By), linje 4 (mot Gunnesbo) linje 5 (mot Nova) till regionbuss 126 (mot Löddeköpinge), 137 (mot Bjärred), 139 (mot Lomma), 155 (mot S Sandby/Harlösa), 165 (mot Svedala) 166 (mot Staffanstorp).  
  • Du som vill byta från stadsbuss till regionbuss kan från Linje 2 gå av vid hållplats Västertull och gå till Tingshuset. Reser du med linje 4 och ska vidare med regionbuss så kan du stiga av vid hållplats Polishuset och gå till hållplats Tingshuset. För dig som reser med linje 5 är det bäst att gå av vid Lund C och promenera under järnvägen till hållplats Tingshuset. Det finns inga andra bytesmöjligheter till regionbuss från linje 5. 
  • Stadsbussarnas närmsta hållplats till Lund C är på Clemenstorget, läge L, utanför Malmborgs.
  • De regionbussar som påverkas får hållplats Tingshuset som den närmsta till Lund C.

 I Lunds centrum finns det inte många alternativa gator för bussar vilket medför att omläggningar ofta blir omfattande. När beslut tas om temporära vägar vägs ett flertal parametrar in för att välja den bästa lösningen för så många av våra resenärer som möjligt.